Tibbens helse

Skrvet av Vibeke Aase Jensen og kobiert tekst fra NMHK Tibetansk Spaniel.

 

Tibben er en sunn og frisk rase, og gjennomsnitts levealder er 12-15 år. 

Men selv om rasen er sunn, så finnes det selvsagt sykdommer her som i alle andre raser. 

PRA eller Progressiv Retinal Atrofi er en øyesykdom som angriper synscellene i øyets netthinne. Dvs at hunden blir blind. Sykdommen oppstår rundt 5 års alderen, men det kan gå en stund før symptomene viser seg. 

Katarakt (grå stær) er en annen øyesykdom. Her finnes det forskjellige typer hvor noen er aldersomsbetinget (ikke-arvelig katarakt), mens andre oppstår såpass tidlig i livet at de går for å være arvelig. 

Cherry Eye er når blinkhinnekjertelen blir forstørret så vil den komme til syne innerst i øyekroken som en liten rød pose. 

Entropion/Ektropion er en tilstand hvor det nedre øyelokk vender henholdsvis innover (entropion) eller utover (ektropion).

Den siste øyelidelsen jeg vil nevne er feilstilte øyehår, og det er vel helst de to sistnevnte som er mest utbrendt i rasen selv om de andre også forekommer.

 

Alle avlsdyr må derfor øyelyses hos en øyespesialist før de brukes i avl. Det er viktig å ikke kombinere to individer med samme lidelse. Men selv om en hud ikke selv nødvendigvis har noen av disse sykdommene, så kan hunden likevel være bærer av genet. Så sykdommer kan skjult gå i arv.

 

Dersom en hund fr diagnosen PRA, skal den ikke lenger avles på. Det skal heller ikke eventuelle avkom eller søsken av PRA-hunden. Foreldrene til det syke dyret blir kjente bærere og bør helst ikke avles på heller. For å få et avkom med PRA må nemelig begge foreldrene ha genet. I Norge er det heldigvis sjelden det dukker opp nye tilfeller nå, og det skyldes nok at folk ble bevisste på hvor viktig det vat å øyelyse og man fikk et krav om det i rasen.

 

Så forekommer det selvsagt også andre lidelser enn akkurat øyelidelser. Patella Luxasjon (løs kneskål) vet vi dukker opp og det samme med hofteleddsdysplasi (HD), som vil si at hofteskålen og lårhodet ikke passer sammen. Men om dette er et problem i rasen, kjenner vi lite til i og med de røntget, er det gjerne en grunn til det.